ข้อมูล Club War

ข้อมูลจาก เวบ Raycity Online

 


โซนคังนัม สำหรับผู้เล่นทุกเลเวล

โซนชงโน สำหรับผู้เล่นเลเวล 20 ขึ้นไป

โซนซองดอง สำหรับผู้เล่นเลเวล 31 ขึ้นไป

โซนกวางจิน สำหรับผู้เล่นเลเวล 36 ขึ้นไป

คลับที่ครอบครองพื้นที่อยู่แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมสงครามในโซนอื่นๆได้อีก 

ช่วงเวลา Club War
โซนคังนัม เสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
โซนชงโน อาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
โซนซองดอง เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
โซนกวางจิน อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน


กรณี War ครั้งแรก (ยังไม่มีผู้ครอบครองพื้นที่)
 
5 วันแรก

 • สะสม CP จากการเล่นปกติ
 • นำค่า CP ไปให้กับ NPC [Kong สุดหล่อ] ในเมืองใดก็ได้ โดยจะกดส่ง CP
  ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 CP (สามารถตรวจสอบ CP ของคลับตนเองที่สะสมไปแล้ว
  และ CP สะสมของคลับที่มากที่สุด 7 อันดับได้โดยกด R -> ไปที่เมนูคลับ
  แล้วดูที่ Club War Ranking
 • คืนวันที่ 5 (20.00 น.) จะมีการประกาศชื่อคลับที่สะสม CP ให้ [Kong สุดหล่อ]
  ได้มากที่สุด 7 อันดับ เพื่อเข้าร่วม Club War
 • คลับที่ไม่ได้เข้าร่วม War จะได้รับ CP จาก [Kong สุดหล่อ] คืน
 • วันที่ 6

  1. คลับที่ได้เข้าร่วม War เตรียมตัวเข้าสู่ War (ซื้อไอเท็มพิเศษ, วางแผนต่าง ๆ)

  วันที่ 7

  1. เริ่มต้น Club War
  2. War จะเริ่มตั้งแต่ 18.00-20.00 น. ใน Channel 15
  3. การ War จะดำเนินไปทีละคู่ โดยเริ่มจากคลับที่สะสม CP ได้น้อยที่สุด คือ
   อันดับ 6 และอันดับ 7 สู้กันเป็นคู่แรก
   จากนั้นผู้ชนะจะไปสู้กับอันดับ 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1
   เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ในที่สุด
  4. War 1 รอบ จะใช้เวลา 15 นาที และพัก 5 นาที = รอบละ 20 นาที
  5. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด สมาชิกคลับที่เข้าร่วม War จะถูกวาร์ปไปที่จุดเริ่มต้นการ War โดยอัตโนมัติ
  6. War เริ่มต้นโดยจะมี Club Dest (เป็นเหมือน Checkpoint)
   ปรากฏขึ้นมาในพื้นที่สงคราม (50 จุด) และสมาชิกของแต่ละคลับจะต้องขับรถผ่าน
   Club Dest นี้ เพื่อเพิ่ม ZP ในแต่ละ Point
   (คลับ A ขับผ่าน Dest ที่ 1 Dest นี้จะกลายเป็น A+1
   เมื่อคลับ B ขับผ่าน Dest เดียวกัน จะกลับเป็น Normal Dest)
  7. เมื่อครบเวลาที่กำหนด (15 นาที) จะทำการรวม Point ทั้งหมดในแต่ละ Dest
   คลับที่มี Point มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ War ในรอบนั้นๆ
  8. ระบบจะ Popup หน้าต่างแสดงผู้ชนะ War ในรอบนั้นๆให้ผู้ที่อยู่ใน Channel War ทุกคนเห็น
  9. เริ่มต้นการต่อสู้รอบต่อๆไป จนกว่าจะได้ผู้ชนะสงครามเพียงคลับเดียว

   กรณี War ครั้งต่อๆไป (มีผู้ยึดครองพื้นที่อยู่แล้ว)
  5 วันแรก

  1. สะสม CP จากการเล่นปกติ
  2. นำค่า CP ไปให้กับ NPC [Kong สุดหล่อ] ในเมืองใดก็ได้
   (สามารถตรวจสอบ CP ของคลับตนเองที่สะสมไปแล้วและ CP
   สะสมของคลับที่มากที่สุด 6 อันดับได้โดยกด R  ไปที่เมนูคลับ
   แล้วดูที่ Club War
  3. คืนวันที่ 5 (20.00 น.) จะมีการประกาศชื่อคลับที่สะสม CP ให้ [Kong สุดหล่อ]
   ได้มากที่สุด 6 อันดับ เพื่อเข้าร่วม Club War
  4. คลับที่ไม่ได้เข้าร่วม War จะได้รับ CP จาก [Kong สุดหล่อ] คืน

  วันที่ 6

  1. คลับที่ได้เข้าร่วม War เตรียมตัวเข้าสู่ War (ซื้อไอเท็มพิเศษ, วางแผนต่าง ๆ)

  วันที่ 7

  1. เริ่มต้น Club War
  2. War จะเริ่มตั้งแต่ 18.00-20.00 น. ใน Channel 15
  3. การ War จะดำเนินไปทีละคู่ โดยเริ่มจากคลับที่สะสม CP ได้น้อยที่สุด
   คือ อันดับ 5 และอันดับ 6 สู้กันเป็นคู่แรก
   จากนั้นผู้ชนะจะไปสู้กับอันดับ 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1
   เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ในที่สุด
  4. War 1 รอบ จะใช้เวลา 15 นาที และพัก 5 นาที = รอบละ 20 นาที
  5. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด สมาชิกคลับที่เข้าร่วม War จะถูกวาร์ปไปที่จุดเริ่มต้นการ War โดยอัตโนมัติ
  6. War เริ่มต้นโดยจะมี Club Dest (เป็นเหมือน Checkpoint)
   ปรากฏขึ้นมาในพื้นที่สงคราม(อย่างน้อย 50 จุด) และสมาชิกของแต่ละคลับ
   จะต้องขับรถผ่าน Club Dest นี้ เพื่อเพิ่ม ZP ในแต่ละ Point
   (คลับ A ขับผ่าน Dest ที่ 1 Dest นี้จะกลายเป็น A+1
   เมื่อคลับ B ขับผ่าน Dest เดียวกัน จะกลับเป็น Normal Dest)
  7. เมื่อครบเวลาที่กำหนด (15 นาที) จะทำการรวม Point ทั้งหมดในแต่ละ Dest
   คลับที่มี Point มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ War ในรอบนั้นๆ
  8. ระบบจะ Popup หน้าต่างแสดงผู้ชนะ War ในรอบนั้นๆให้ผู้ที่อยู่ใน Channel War ทุกคนเห็น
  9. เริ่มต้นการต่อสู้รอบต่อๆไป จนกว่าจะได้ผู้ชนะสงครามเพียงคลับเดียว

  Club Base  ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เท่านั้นสามารถเข้าไปใช้งานได้
  สามารถวาร์ปกลับฐานได้ โดยซื้อตั๋ววาร์ปที่ฐาน
  รางวัลประจำโซน
  โซนคังนัม -> Exp คนขับ+10%
  เมื่อทำภารกิจในโซนและสามารถซื้อไอเท็มพิเศษ(สกิล) บางชนิดได้
  โซนชงโน -> Rain+10%
  เมื่อทำภารกิจในโซนและสามารถซื้อไอเท็มพิเศษ(สกิล) บางชนิดได้
  โซนซองดอง -> Exp รถ+10%
  เมื่อทำภารกิจในโซนและสามารถซื้อไอเท็มพิเศษ(สกิล) บางชนิดได้
  โซนกวางจิน -> Jewel drop rate+10%
  เมื่อทำภารกิจในโซนและสามารถซื้อไอเท็มพิเศษ(สกิล) บางชนิดได้
  ** ไอเท็มพิเศษ(สกิล) คือไอเท็มที่ให้ผลเหมือนการใช้สกิลต่างๆ
  เช่น Clear Mind, Thrill Focus ฯลฯ ในระดับเลเวล 3 (มีผล 1 ชั่วโมง)
  ซึ่งไอเท็มเหล่านี้จะให้ผลเฉพาะผู้ใช้เท่านั้น (ไม่ส่งผลถึงปาร์ตี้)
  สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ และจะมีชื่อคลับของผู้ครอบครองพื้นที่ติดอยู่ในชื่อไอเท็ม

   1. การแข่ง Club VS 
   – 3 : 3  ชนะ ได้ 10 แพ้ได้ 5 CP
   – 4 : 4  ชนะ ได้ 20 แพ้ได้ 10 CP
   – 5 : 5  ชนะ ได้ 30 แพ้ได้ 15 CP

  2. ภารกิจปาร์ตี้ – ถ้าทำภารกิจปาร์ตี้กับสมาชิกคลับเดียวกัน จะได้รับ CP เล็กน้อย (ยิ่งมีสมาชิกคลับเดียวกันอยู่ในปาร์ตี้หลายคน จะยิ่งได้ CP มากตาม)

  Thai RayCity Team
  16 ต.ค. 2551 
  < back to home
  Advertisements

  ~ by Berry@BLacK PeaRL CLuB on March 20, 2009.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

   
  %d bloggers like this: