สกิล : Skill

ข้อมูล โดย คุณ Selfishness

สกิลของรถนั้นถือว่าสำคัญมากเลยทีเดียว
ดังนั้นเราควรคิดให้ดีก่อนที่จะเลือกเรียนแต่ละสกิล

การเรียนสกิลจะต้องใช้ค่า S ซึ่งจะได้มา 1 Point จากรถเลเวล 150
การอัพสกิลจะต้องใช้ค่า P ซึ่งจะได้มา 1 Point จาก 10 เลเวลของรถ

สกิลควรเลือกเรียนแต่ละสายโดยมี 3 สาย ได้แก่

1.สาย Red RPM : ความเร็วในการวิ่งปกติจะสูงขึ้น แต่ความเร็วในขณะใช้ Boot จะเพิ่มขึ้นจากวิ่งปกติไม่มากเท่าไร

สกิลที่สาย Red RPM ควรมี ได้แก่

1. Bless – Average Speed เพิ่ม Red RPM ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

2. Bless – Torque        เพิ่ม Torque  ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

———————————————————————————-

2.สาย  Boot Overdrive : ความเร็วในขณะใช้ Boot และระยะเวลาในการใช้ Boot จะนานขึ้น

สกิลที่สาย Boot Overdrive ควรมี ได้แก่

1.   Bless – Boot Overdrive เพิ่มอัตรา Overdrive ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

2. Bless – Boot Duration  เพิ่มเวลาในการใช้ Boot ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

3. Bless – Max Speed      เพิ่ม Max RPM ให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้

———————————————————————————-

3.สาย Clear Mind : จะสามารถใช้ Boot ได้หลายครั้งและบ่อยครั้งมากขึ้น

สกิลที่สาย Clear Mind ควรมี ได้แก่

1. Clear Mind         เพิ่มอัตราการฟื้น SP ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

2. Surpressed Booster ลด SP ในการใช้ Boot ให้แก่สมาชิกปาร์ตี้

3. Bless – SP         เพิ่ม Max SP ให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้

 

< back to home

Advertisements

~ by Berry@BLacK PeaRL CLuB on March 17, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: